top of page

JALKATERAPEUTTISI

carolinemellenius_makeup-8%5B6092%5D_edited.jpg

Olen Caroline Mellenius, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta valmistunut jalkaterapeutti. Jalkaterapeuttina olen terveydenhuolto- ja kuntoutusalan sekä erityisesti alaraajojen terveyden ja hyvinvoinnin ammattilainen. Toimenkuvaani kuuluu edistää ja ylläpitää kaikenikäisten ihmisten liikkumis- ja toimintakykyä lisäten hyvinvointia ja elämänlaatua. Erityisosaamistani on myös alaraajojen kannalta erityisen korkeaan riskiluokkaan kuuluvien diabeetikoiden ja reumaatikoiden jalkahoidot ja kuntoutus.


Jalkaterapiassa pyritään aina oireiden hoitamisen lisäksi selvittämään, hoitamaan ja ennaltaehkäisemään myös ongelmien syntymekanismia.  Selvitän alaraajaongelmien syitä monipuolisesti käyttäen jalkaterapiassa yleisesti hyväksyttyjä arviointivälineitä. Saatujen tulosten perusteella suunnittelen ja toteutan kuhunkin tilanteeseen ja ongelmaan sopivan hoidon ja terapian yhdessä sinun kanssasi. 

Minulla on sopimus Oulun kaupungin kanssa diabeetikoiden osittain korvattavasta jalkahoidosta, joten maksusitoumuksella/lähetteellä jalkahoitoon tulevat asiakkaat ovat myös tervetulleita ja maksavat ainoastaan hoidon omavastuuosuuden.

Vastaanottoni sijaitsee aivan Oulun ydinkeskustassa, Terveystalon tiloissa. Teen tarvittaessa myös kotikäyntejä!

bottom of page